Zmiany od 1 kwietnia 2024 - apteki.

Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że,26 marca 2024 zostanie opublikowana wersja systemu KS-AOW 2024.0.3.7, która umożliwi uwzględnienie obniżki kwoty odpłatności za zakup “polskich leków” przez pacjentów z uprawnieniem ZK, PO i IW w przypadku, gdy muszą dopłacić za leki, które przysługują im bezpłatnie do limitu finansowania.
 
W przypadku realizacji pozostałych recept na „polskie leki” (bez uprawnień ZK, PO i IW), kwota odpłatności dla pacjenta wynika wprost z Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. (wykazy G1 i G2).

Również od dnia 26 marca 2024 r. baza KS-BLOZ będzie zawierać następujące zmiany, które zaczną obowiązywać od 01.04.2024 r.:

  • zmiany na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych" (D. Urz. M. Z. z dnia 18.03.2024, poz.19),
  • zmiany na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, dla których ustalono cenę zbytu netto " (D. Urz. M. Z. z dnia 18.03.2024, poz. 18),
  • zmiany stawek VAT na 5% dla towarów spożywczych, dla których do 31.03.2024 r. była stosowana okresowo obniżona stawka VAT 0%.

 
W związku z powyższym zalecamy aktualizację systemu KS-AOW do wersji min. 2024.0 3.7 oraz aktualizację kartotek towarowych na podstawie bazy KS-BLOZ z dnia min. 26 marca 2024.

Instrukcja aktualizacji dostępna jest z poziomu systemu KS-AOW/O Systemie/Aktualizacja bazy KS-BLOZ i utworzenie bufora zmian oraz bufora przeceny przed 1 kwietnia 2024 r.

Link do instrukcji - https://bit.ly/495JS6E

UWAGA BARDZO WAŻNE!
W pierwszej kolejności należy zadbać o aktualizację systemu KS-AOW do wersji min. 2024.0.3.7.

Po aktualizacji KS-AOW do wersji 2024.0.3.7 należy zaktualizować bazę BLOZ do wersji z dnia 26 marca 2024.

Na podstawie KS-BLOZ minimum z 26-03-2024 należy wykonać aktualizację kartotek towarowych oraz przecenę towarów.

W przypadku wykonywania czynności w innej kolejności, podczas sprzedaży leków pacjentom z uprawnieniem ZK, PO i IW nie będzie uwzględniana obniżka kwoty odpłatności za zakup "polskich leków”, w przypadku dopłaty za leki, które przysługują im bezpłatnie do limitu finansowania.
 


You'll only receive email when they publish something new.

More from blog.ksbiuro.pl
All posts