Od 1 czerwca logowanie dwuskładnikowe do portali NFZ.

  • Stale podnosimy standardy bezpieczeństwa w zakresie uwierzytelniania. Dlatego teraz wprowadzamy mechanizm podwójnej autoryzacji w portalach NFZ Nową funkcjonalność wprowadzamy etapowo – informuje NFZ.

Etapy wdrożenia systemu 2FA:

  • 6 maja 2024 r. - proces podwójnej autoryzacji będzie uruchomiony w systemie - eWUŚ: Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

  • 1 czerwca 2024 r. - mechanizm będzie uruchomiony w Portalach Świadczeniodawców:

  • SZOI: System Zarządzania Obiegiem Informacji

  • SNRL: System Numerowania Recept Lekarskich

  • PŚ: Portal Świadczeniodawcy

  • PP: Portal Personelu

Po zakończeniu wdrożenia uwierzytelnienie będzie możliwe tylko przy użyciu drugiego składnika weryfikującego.

Prosimy o pobranie bezpłatnej aplikacji Google Authenticator i kontakt z naszą firmą celem skonfigurowana dostępu.

Poniżej znajduje się komplet instrukcji:


You'll only receive email when they publish something new.

More from blog.ksbiuro.pl
All posts