Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego - maksymalna ilość wydawanego leku.

Komunikat z 23 września 2023 Ministerstwa Zdrowia w sprawie - zasad realizacji recept po 21 września 2023 roku, następującej treści:

 

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia w komunikacie, że w przypadku realizacji recepty elektronicznej, od dnia 21 września 2023 r., pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do 120-dniowego okresu stosowania:

· niezależnie od tego, kiedy recepta została wystawiona i na jaki okres,

· niezależnie od tego czy pacjent tą receptę będzie realizował jednorazowo czy częściami.


Szanowni Państwo,

Dzisiaj tj. 20 września 2023 roku opublikowano znowelizowaną ustawę refundacyjną, która nowelizuje także Prawo Farmaceutyczne między innymi określając maksymalną ilość leku jaką można jednorazowo wydać pacjentowi w przypadku, gdy na e-recepcie, przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania.

Zmiana przepisów wchodzi w życie 21 września 2023 roku.

W odpowiedzi na potrzeby rynku, firma KAMSOFT, zaktualizowała Asystenta e-Recepty, który w prosty sposób obliczy możliwą do wydania liczbę opakowań leku w świetle obowiązujących przepisów prawa. Rozwiązanie dostępne jest w systemie aptecznym KS-AOW (wersja min 2023.2.0.3).

Asystent e-Recepty dokonuje obliczeń na podstawie wprowadzonych do odpowiednich pól danych z wystawionej e-recepty (przede wszystkim dawkowania). Po kliknięciu „Policz”, Asystent e-Recepty wyświetli informację jaką maksymalną liczbę opakowań można wydać pacjentowi w podanej dacie realizacji. Co ważne, system uwzględnia czas trwania kuracji oraz ważność e-recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy jednak mieć na uwadze, że Asystent e-Recepty posiada pewne ograniczenia i na chwilę obecną nie jest w stanie dokonać obliczeń dla produktów w niektórych postaciach jak: maści, kremy czy krople. Asystent e-Recepty jest tylko wsparciem i podpowiedzią. ostateczną decyzję co to ilości wydawanego produktu, zawsze dokonuje farmaceuta w oparciu o swoją najlepszą wiedzę.

Aby uruchomić Asystenta e-Recepty podczas wydawania leków w aptece, po odczytaniu e-recepty należy kliknąć w dedykowany przycisk lub użyć skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+K.

UWAGA: Z uwagi na różne interpretacje zapisów prawa w zakresie granicznej daty wystawienia recept, dla których można jeszcze wydawać jednorazowo leki na maksymalnie 180 dni kuracji (po tej dacie na max. 120 dni kuracji), Asystent e-Recepty pozostawia decyzję w tym zakresie farmaceucie. Domyślnie Asystent e-Recepty korzysta z bezpiecznej dla farmaceutów daty z punktu widzenia ewentualnych przyszłych kontroli, czyli 18 sierpnia 2023 roku (art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023  (DzU 2023 R. POZ. 1938)


image

Źródło: https://rx.edu.pl/dnur-wchodzi-w-zycie-jakie-zmiany-czekaja-nas-w-realizacji-recept/

---

Informacja z Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach

Komunikat w sprawie realizacji recept od 21 września 2023 r. w związku z opublikowaniem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków z dnia 17 sierpnia 2023 r.

20 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1938) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1938 została ogłoszona Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Od 21 września 2023 roku, zgodnie z treścią art. 23 pkt 1 tej ustawy wchodzi w życie przepis zmieniający obecne zasady realizacji recept.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 lit. c ww. ustawy zmianie ulega art. 96a ust.7a pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie wydania pacjentowi maksymalnej ilości leku obliczonej na podstawie dawkowania przy realizacji recepty elektronicznej.

Od 21 września br. wydajemy pacjentowi maksymalnie ilość leku, wyrobu medycznego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego maksymalnie na 120 dni kuracji wyliczonej na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.

Nowe brzmienie znowelizowanego przepisu art. 96a ust. 7a pkt 2:
„pacjent od dnia realizacji recepty może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania".

Z powyższego zapisu wynika, iż na podstawie recepty realizowanej od 21 września 2023 roku (recepta może być wystawiona i częściowo zrealizowana przed 21 IX 2023 r.), możemy wydać ilość zaordynowanego leku, wyrobu medycznego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego maksymalnie na 120 dni kuracji, wyliczonego na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania.

Wydanie maksymalnej ilości na 120 dni kuracji może odbywać się w ramach częściowej realizacji recepty.

Dla recept, na których zaordynowano leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego więcej aniżeli na 120 dni kuracji kolejne realizacje recepty będą możliwe od 1 listopada 2023 r.

Powyższa zasada wynika z treści art. 96a ust. 7aa, który wchodzi w życie od 1 listopada br. (art. 23):

„W przypadku, gdy na recepcie, o której mowa w ust. 7a pkt 2, przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania, kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę”.

Kolejne informacje dotyczące zasad realizacji recept po wejściu w życie nowelizacji ustawy refundacyjnej zostaną opublikowane w następnych komunikatach po otrzymaniu odpowiedzi Ministra Zdrowia na przesłane przez NIA zapytania o interpretację przepisów (*).

Z poważaniem
dr n. farm. Piotr Brukiewicz
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

Źródło: * https://www.nia.org.pl/2023/09/14/duza-nowelizacja-ustawy-refundacyjnej-prosba-o-interpretacje-przepisow/


You'll only receive email when they publish something new.

More from blog.ksbiuro.pl
All posts