Wykonywanie korekt do NFZ z systemu KS-AOW Kamsoft-u.

Wykonywanie korekt do NFZ z systemu KS-AOW Kamsoft-u.

Szanowni Państwo,

w tym wpisie na blogu chciałbym przypomnieć prawdiłową kolejność wykonywanie korekt do systemów NFZ w przypadku, błędów, zaleceń pokontrolnych, etc., instrukcja ta dotyczy głównie procedury w Portalu Świadczeniodawcy, część apteczna systemu jest współna dla wszystkich dwóch systemów występujących

Narodowym Funduszu Zdrowia: Portal Świadczeniodawcy jak i też SZOI.


Cześć pierwsza w systemie aptecznym - generowanie korekty i plik csv:

 1. Dla błędnej pozycji występującej w rachunku refundacyjnym w pierwszym kroku musimy wykonać stosowną poprawkę w programie 11 Sprzedaż:
  1. jeśli błąd dotyczył zamkniętej recepty, należy wykonać jej otwarcia poprzez odszukanie recepty w poprawie sprzedaży, następnie użycie kombinacji klawiszy Alt+R -> Enter i zatwierdzenie częściowej realizacji,
  2. jeśli pozycję musimy usunąć to należy wykonać korektę tej recepty poprzez kombinację klawiszy Alt+K (musimy to wykonać, gdyż w ten sposób NFZ uwolni kod recepty do ponownej realizacji),
  3. jeśli błąd dotyczy poprawek merytorycznych tj. numerów EKUZ, PESEL etc. - to poprawiamy przedtem uruchamiając kombinację klawiszy Alt+R w poprawie tej recepty.
  4. gdy korekty dotyczą zaleceń pokontrolnych, których okres zawiera recepty przeterminowane, to poprawki wykonujemy w module 21 Zestawienia w momencie przygotowywania korekt, tam poprawiamy ilości, daty wystawienia etc. Nie korygujemy tych pozycji w samej sprzedaży, gdyż towar wróci nam na stan, który też już może być przeterminowy (a fiyzcznie nie mamy tych opakowań).
 2. Gdy poprawnie wykonaliśmy korekty w module 11 Sprzedaż, przechodzimy do utworzenia korekty w module 21 - Zestawienia:
  1. wybieramy okres refundacyjny który chcemy skorgować,
  2. wyszukujemy pozycję po dacie realizacji i numerze recepty - zaznaczamy tą pozycję do korekty klawiszem INS, jeśli jest więcej pozycji z tego rachunku to wykonujemy to analogicznie wyszukując pozycję po dacie jak i numerze recepty,
  3. gdy już mamy wszystkie pozycje zanaczone tworzymy korektę klawiszem F12 - Korekta, zostanie stworzona korekta w kolorze żółtym po wyjściu z okresy pierwotnego,
  4. po wejściu do korekty nie poprawiamy już niczego, gdyż wykonaliśmy to w punkcie 1 tej części, zapisujemy korektę w formacie CSV,
  5. zapisujemy ją kombinacją klawiszy Ctrl+F10 Przekaż do NFZ -> " Plik csv do korekty (Portal Świadczeniodawcy) ", musimy zapamiętać ścieżkę zapisywanego pliku, skąd przekażamy do wniosku o otwarcie w NFZ.

Cześć pierwsza w systemie NFZ otwarcie okresu refundacyjnego:

 1. Wykonaliśmy czynności z punktu pierwszego i mamy przygotowany plik w formacie CSV gotowy do przesłania do NFZ.
 2. Logujemy się do Portalu Świadczeniodawcy celem otwarcia okresu refundacujnego:
  1. odszukujemy okresy rozliczeniowe, wyszukujemy interesujący nas okres rozliczeniowy, odchaczamy Pokaż tylko niezablokowane, wciskamy klawisz Znajdź, następnie w okresie do którego chcemy wysłąć wniosek o otwarcie okresu klikamy Szczegóły,
  2. u góry ekranu wchodzimy we Wnioski o otwarcie okresu rafundacyjnego, klikamy dodaj wniosek,
  3. w edycji uzasadnienia podajemy przyczynę prośby o otwarcie okresu refudacyjnego: nie podajemy numerów recept, tylko uzasadnienie prośby o otwarcie okresu ref.,
  4. na dole wniosku jest miejsce do załączenia naszego pliku csv z pkt.2.e, wciskamy klawisz Pokaż -> znajdujemy nasz plik zatwierdzamy wybór klawiszem Otwórz, celem wysłania pliku naciskamy klawisz Wyślij,
  5. gdy mamy już wpisane uzasanienie wniosku i dołączony plik - na górze wniosku musimy przekazać wniosek klawiszem Przekaż do NFZ
  6. po otwarciu okresu refundacyjnego przez NFZ mamy 5 dni na wysyłkę korety, fakt otwarcia musimy sprawdzić na Portalu Świadczeniodawcy - taka informacja jest zawarta w opisie otwartego zestawienie refundacyjnego

Cześć druga w systemie aptecznym - zapis korekty:

 1. Gdy jest już otwarty okres rozliczeniowy, wracamy do systemu aptecznego do modułu 21 Zestawienia, ten etap jest identyczny z wysyłką dwutygodniówki
  1. wywołujemy podgłąd korekty a następnie Ctrl+F10 Przekaż do NFZ -> Zapisz na dysku

Cześć druga w systemie NFZ:

 1. Logujemy się w portalu Świadczeniodawcy i wysłamy zapisaną korektę (plik rozpoczyna się KRP*), proces identyczny jak wysłka refundacji.
 2. Po pomyślnym przetworzeniu korekty w NFZ, generujemy eZestawienie i podpisujemy elektronicznie Profilem Zaufanym.

You'll only receive email when they publish something new.

More from blog.ksbiuro.pl
All posts