Upoważnienie do podpisania refundacji NFZ

W procesie przekazywania elektronicznych zestawień refundacyjnych do Narodowego Funduszu Zdrowia, na czas nieobecności kierownika apteki, upoważnia się inną osobę posiadającą PWZ do podpisu zestawienia. Jest to kluczowe dla ciągłości pracy apteki.

Upoważnienie to musi być w formacie PDF i zostać podpisane przez kierownika apteki profilem zaufanym.

Plik taki możemy podpisać na stronie rządowej - https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

W systemie należy zaznaczyć istnienie takiego upoważnienia i dołączyć jego skan. W przypadku braku aktualnego upoważnienia na dzień podpisu, system wygeneruje odpowiedni komunikat, umożliwiając dołączenie potrzebnego dokumentu. Ta procedura zapewnia, że eZestawienie jest podpisywane przez osoby właściwie upoważnione, co jest niezbędne dla zachowania prawidłowości i bezpieczeństwa procesu.

W przypadku podpisania zestawienia przez właściciela apteki i kierownika - należy przekazać dwa upoważnienia.


Do pobrania:

Skrócona instrukcja przygotowana przez NFZ - https://apteka.ksbiuro.pl/wp-content/uploads/Instrukcja-przekazywania-upowaznienia.pdf

Wzór pełnomocnictwa do podpisywania refundacji - https://apteka.ksbiuro.pl/wp-content/uploads/Wzor-pelnomocnictwodopodpisywania_refundacji.pdf


You'll only receive email when they publish something new.

More from blog.ksbiuro.pl
All posts