Aktualizacja systemu KS-AOW - zestawienie refundacyjne za pierwszą połowę września.

Poniżej przekazujemy Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie danych gromadzonych i przekazywanych przez apteki do oddziałów wojewódzkich komunikatem elektronicznym LEK, skierowany do aptek ogólnodostępnych/punktów aptecznych. Komunikat jest informacją i zaleceniem dokonania korekty komunikatu elektronicznego LEK w zakresie sprawozdania danych z recept dotyczących leków, które zostały wydane pacjentowi bezpłatnie, w sytuacji zbiegu poziomu odpłatności B i uprawniania dodatkowego S lub DZ.

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie danych gromadzonych i przekazywanych przez apteki do oddziałów wojewódzkich komunikatem elektronicznym LEK

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w wyniku wprowadzenia zmian w systemie informatycznym NFZ jest możliwość sprawozdania danych z recept dotyczących leków, które zostały wydane pacjentowi bezpłatnie, w sytuacji zbiegu odpłatności B i uprawnienia dodatkowego S lub DZ.

W związku z powyższym zaleca się aptekom, które wygenerowały już szablon rozliczeniowy, przekazanie korekty danych w zakresie recept obarczonych błędem o kodzie sprawdzenia 61203005 dla komunikatu elektronicznego LEK, przekazanie ich ponownie do oddziałów wojewódzkich NFZ.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia będzie przyjmować i finansować dane przekazane przez apteki (odpłatność B z uprawnieniem S i DZ) z realizacją według uprawnienia S lub DZ.

Jednocześnie informujemy, że dla wszystkich aptek dla których został już wygenerowany szablon za 17. okres tj. od 1 do 15 września 2023 r., okres rozliczeniowy zostanie otwarty, co umożliwi korektę danych. Apteki nie będą musiały występować do oddziałów wojewódzkich NFZ z wnioskiem o otwarcie okresu rozliczeniowego.


Aktualizacja: 2023-09-26

Dolnośląski Wojewódzki Oddział NFZ poprawił błąd walidacji z poprzedniego okresu refundacujnego, można wnioskować o otwarcie okresu rozliczeniowego,

w uzasadnieniu wpisujemy tylko - "Prosimy o otwarcie okresu refundacyjnego związanego z błędem 61203005".

Po otwarciu okresu po stronie NFZ - wykonujemy korekty z błędną walidacją Senior/Ciąża i przesyłamy do NFZ celem rozliczenia.


Aktualizacja: 2023-09-21 - informacja z NFZ

"Szanowni Państwo,

w związku z dużą liczbą błędów weryfikacji o kodzie 61203005 (Niedozwolony rodzaj odpłatności dla pozycji recept zrealizowanych z uprawnieniem Senior/Ciąża) przedstawiamy działania, które mogą Państwo podjąć, aby uzyskać zwrot refundacji za zakwestionowane recepty.

Prosimy o:

1. wygenerowanie i zaakceptowanie zbiorczego zestawienia recept pomniejszonego o kwotę recept zakwestionowanych w procesie weryfikacji;

2. złożenie wniosku o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego nr 17/2023 – w treści uzasadnienia wniosku należy wpisać „błąd 61203005”.

Obecnie trwają prace nad usunięciem problemu. Za niedogodności przepraszamy."


Aktualizacja: 2023-09-18 7:40

Dolnośląski NFZ poprawnie zaczytuje pliki XML w wersji 3.0.

10:00

Brak możliwości zmiany hasła na nowe po przekroczeniu ważności hasła 30dni.


Dodatkowa informacja producenta SERTUM w przypadku mogących się pojawić błędów podczas przetwarzania komunikatu XML:

"Niedozwolony rodzaj odpłatności dla pozycji recept zrealizowanych z uprawnieniem Senior/Ciąża"

https://blog.sertum.pl/2023/09/18/zablokowana-refundacja-niektorych-lekow-wydanych-bezplatnie-seniorom-65/

Aktualizacja: 2023-09-16 7:00

Na chwilę obecną systemy NFZ nie są przygotowane na przesyłanie komunikatów XML w wersji 3.0., ktory obowiązuje od 17 okresu rozliczeniowego czyli za pierwszą połowę września 2023r. W miarę pojawienia się nowych informacji będziemy Państwa informować.

Komunikat ze strony NFZ - "Nieobsługiwana wersja komunikatu LEK"


Szanowni Państwo,

 

W ubiegłym tygodniu opublikowana została wersja systemu KS-AOW 2023.2.0.6, która umożliwia obsługę nowego formatu wymiany danych o refundacji leków (LEK 3.0) dostosowanego do wymagań nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, na mocy, której osobom do ukończenia 18 roku życia oraz osobom powyżej 65 roku życia przysługuje prawo do nabycia bezpłatnych leków.

 

W związku z powyższym zalecamy wykonanie aktualizacji systemu KS-AOW do wersji minimum 2023.2.0.6 przed wysłaniem rozliczenia refundacyjnego do NFZ za pierwszą połowę września (17 okres rozliczeniowy).

 

Niezaktualizowanie systemu KS-AOW do zalecanej wersji będzie skutkować odrzuceniem sprawozdania refundacyjnego przez NFZ.

 


You'll only receive email when they publish something new.

More from blog.ksbiuro.pl
All posts