Weryfikacja dostaw - NMVS.

Szanowni Państwo,

przypominamy:

przy weryfikacji dostaw, prosimy o skontrolowanie czy zaznaczona jest opcja F8 - Weryfikacja w systemie NMVS, zaznaczenie tego parametru powoduje weryfikację dostaw w systemie NMVS(kowal) opcja widoczna w lewym dolnym rogu ekranu.


Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona na stałe prosimy o sprawdzenie opcji w module 41-Administrator - > Opcje modułów -> Apw13 Zakupy -> Opcje lokalne punkt 4. W kontroli zakupów weryfikcja w systemie NMVS

Opcja ta powinna być zaznaczona na każdym stanowisku na którym jest prowadzona weryfikacja towarów za pomocą czytnika 2D.


Krzysztof Sulich
blog.ksbiuro.pl


You'll only receive email when they publish something new.

More from blog.ksbiuro.pl
All posts