Zmiana progu wieku dla uprawnienia S (bezpłatne leki od 65 roku życia).

Aktulizacja 2023-08-31 10:00

Szanowni Państwo,

Aby być przygotowanym na zmiany od 1 września 2023 należy:

  1. Sprawdzić wersję programu aptecznego - musi być 2023.2.0.3 lub wyższa - jeśli nie posiadacie Państwo tej wersji proszę o kontakt z naszą firmą
  2. Po sprawdzeniu wersji pobieramy raz jeszcze bazę BLOZ zgodznie z instrukcją do zmian co 2 m-ce - baza BLOZ musi być z datą 2023.08.31
  3. Wykonujemy bufor klawiszem F5 i zatwierdzamy bufory klawiszem F9 - Korekta łączna
  4. Sprawdzamy opcję w systemie minimalny wiek pacjenta która powinna wynosić 65 lat - program 41 Administrator -> Opcje modułów -> apw11 Sprzedaż -> Ustawienia globalne i pkt 169

Instrukcja do pobierania bazy BLOZ została również zaktualizowana w systemie aptecznym jak i obsługa nowego uprawnienia DZ - na głównej planszy o Systemie.


Szanowni Państwo,

Od dzisiaj, tj. 30 sierpnia 2023 r., wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, na mocy, której osobom do ukończenia 18 roku życia oraz osobom powyżej 65 roku życia przysługuje prawo do nabycia bezpłatnych leków określonych w wykazie ogłaszanym przez Ministra Zdrowia w obwieszczeniu.

Oznacza to, że od dzisiaj mogą pojawiać się w aptekach recepty z uprawnieniem S wystawione dla osób w wieku 65+, czyli dodatkowe 10 roczników.

Przypominamy, że 16 sierpnia opublikowaliśmy wersję systemu KS-AOW 2023.2.0.0, w której dodaliśmy opcję pozwalającą na określenie wieku Seniora (APW11.2.169 Uprawnienie Senior: Minimalny wiek pacjenta). Domyślnie ustawiliśmy ją na 75+ z uwagi na to, że nie była znana na ten czas data wejścia w życie ustawy. Dzisiaj apteki mogą tą opcję przestawić na 65+, aby uniknąć pojawiania się komunikatów w trakcie realizacji recept z uprawnieniem S dla pacjentów w wieku 65 do 75 lat.

Informujemy, że jutro, tj. 31 sierpnia 2023, wydamy kolejną wersję systemu KS-AOW 2023.2.0.3, która:

  1. ustawi domyślność opcji, o której mowa wyżej na 65+,
  2. umożliwi realizację recept z nowym uprawnieniem DZ (leki bezpłatne dla osób do 18 roku życia).

Aktualnie nie jest opublikowany w obwieszczeniu wykaz bezpłatnych leków dla dzieci do 18 roku życia. Jest wielce prawdopodobne, że sierpniowe obwieszczenie, które wchodzi w życie 1 września br. zostanie w ostatnich dniach sierpnia zaktualizowane o wykaz leków bezpłatnych dla dzieci oraz zaktualizowany zostanie wykaz bezpłatnych leków dla seniorów.

Oznacza to, że 31 sierpnia (w zależności od dnia publikacji nowelizacji sierpniowego obwieszczenia) KAMSOFT S.A. zaktualizuje Bazę KS-BLOZ o najnowsze wykazy.

Należy przygotować się na to, że ostatniego dnia sierpnia wymagana będzie aktualizacja kartotek na podstawie Bazy KS-BLOZ.

Poinformujemy Państwa następnym komunikatem o wydaniu wersji umożliwiającej realizację recept z uprawnieniem DZ.

Z poważaniem
Zespół KS-AOW

Podstawa prawna:

Zmiana progu wieku dla uprawnienia "S"

Centrum e-Zdrowia informuje, że od dnia 30.08.2023 możliwe jest wystawianie i realizacja recept z uprawnieniem S dla osób 65+. Zmiana została wprowadzona na podstawie ogłoszonej zmiany w Dzienniku Ustaw z dnia 29 sierpnia 2023.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000173301.pdf


You'll only receive email when they publish something new.

More from blog.ksbiuro.pl
All posts