NAMS dodatkowa plaforma do sprawdzania alertów NMVS. Sprawdź swoje alerty w systemie KOWAL.

image

Fundacja KOWAL zaprasza do korzystania z nowej aplikacji do zarządzania alertami.:

NAMS, czyli National Alert Management System, umożliwia bezpośredni dostęp do alertów wygenerowanych w danej placówce, wyjaśnienie ich oraz zamknięcie. Dzięki NAMS farmaceuci nie muszą wpisywać poszczególnych danych dotyczących alertów, ponieważ pełne informacje o alercie są widoczne w aplikacji. W przypadku alertów technicznych algorytm zapisany w NAMS podpowie przyczyny ich wygenerowania i automatycznie zamknie takie alerty, co znacznie przyspieszy proces wyjaśniania takiego przypadku.

NAMS z pewnością skróci czas analizy alertów i w znacznym stopniu zminimalizuje konieczność przesyłania dodatkowych informacji. W kolejnej wersji będzie również możliwość dodania załącznika do alertu, zarówno jako plik z komputera oraz bezpośrednio z telefonu komórkowego, na którym znajduje się zdjęcie opakowania leku z kodem 2D.Korzystanie z nowego narzędzia jest proste i intuicyjne, wystarczy posiadać na komputerzeaktualny certyfikat dostępowy do PLMVS i podać login oraz hasło do systemu.

Aby Państwo mogli korzystać z nowej platformy należy się uprzednio zarejestrować na stronie - podając nr apteki w rejestrze aptek wraz z adresem

https://www.nmvo.pl/pl/ogolne-warunki-uzytkowania-nams/

Po rejestracji otrzymacie Państwo potwierdzenie ze strony Kowal-a o pomyślnej rejestracji wraz z kompletem instrukcji.

Aplikacja ma na celu usprawnienie dotychczasowej analizy i zarzadzania alertami. Poprzez zaszyte w NAMS algorytmy każdy użytkownik otrzyma informację o potencjalnej przyczynie wygenerowania alertu, co zoptymalizuje analizę, rozwiązanie i zamknięcie alertu.

Wszystkie wygenerowanie przez daną placówkę alerty będą dostępne w jednym miejscu, a komunikacja w zakresie wyjaśniania przyczyn z Podmiotem Odpowiedzialnym będzie łatwiejsza i szybsza, chociaż nadal zanonimizowana.

NAMS posiada również możliwość dodania załącznika do alertu, zarówno jako plik z komputera oraz bezpośrednio z telefonu komórkowego, na którym znajduje się zdjęcie opakowania leku z kodem 2D.

Dodatkowo farmaceuta będzie miał możliwość monitorowania procesu rozpatrzenia danego alertu lub w razie potrzeby, bezpośredniego zgłoszenia alertu do organów nadzorujących.

Choć korzystanie z aplikacji jest proste i intuicyjne, w załączeniu przesyłamy Państwu następujące materiały:

  1. Skróconą instrukcję w wersji PDF;
  2. Instrukcję Użytkownika Aplikacji Zarządzania Alertami NAMS;
  3. Link do filmiku instruktażowego: https://youtu.be/2uYZW_B0jik;
  4. Zaakceptowane przez Państwa OWU dla NAMS.

Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://nams-prod-pl.nmvs.eu/

Login oraz hasło do aplikacji są tożsame z loginem i hasłem placówki do systemu PLMVS.
Warunkiem korzystania jest zainstalowany na komputerze, aktualny certyfikat dostępowy do PLMVS.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich pytań i komentarzy dotyczących korzystania z aplikacji NAMS bezpośrednio do Fundacji KOWAL na adres biuro@nmvo.pl.


You'll only receive email when they publish something new.

More from blog.ksbiuro.pl
All posts