Rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

Rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

Szanowni Państwo,

W Dzienniku Ustaw - rok 2022 poz. 2363 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27.10.2022r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, nakłada na apteki m.in. w $11 pkt.1 sporządzanie kopii zapasowych dokumentacji dotyczącej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych lub wyrobów medycznych jest prowadzona w systemie elektronicznym.

 W związku z obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę na przechowywanie kopii danych, chcielibyśmy zachęcić Państwa do skorzystania z naszej usługi kopii danych w chmurze. Nasza usługa zapewnia bezpieczne i zabezpieczone przechowywanie danych poza siedzibą apteki, co zwiększa poziom ochrony przed ryzykiem utraty danych spowodowanym awarią sprzętu lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami.

image

image

Jeśli jesteście zainteresowani naszą usługą, prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania więcej informacji i rozpoczęcia procesu rejestracji.

Dodatkowo czytamy w $9 w pkt.1.4 - dotyczącym ewidencji leków recepturowych i aptecznych, że ewidencję tą możemy prowadzić w formie elektronicznej, przy czym każdy wpis do tej ewidencji wymaga złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby dokonującej wpisu.

W przypadku, gdyby Państwo byli zainteresowani skorzystaniem z formy elektronicznej ewidencji, oferujemy również możliwość zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na okresy 2,3 i 5 letnie.

Z poważaniem,

Krzysztof Sulich
BUI Bolesławiec


You'll only receive email when they publish something new.

More from blog.ksbiuro.pl
All posts