Audyt stron internetowych.

Europejska Rada Ochrony Danych opracowała narzędzie audytu stron internetowych, aby ułatwić analizę ich zgodności z prawem. Dostępne jako otwarte oprogramowanie, pozwala na przeprowadzenie audytów, ocenę i generowanie raportów.

Jest to odpowiedź na rosnącą potrzebę uproszczenia procesów weryfikacji zgodności z przepisami ochrony danych. Narzędzie, będące dostępne i elastyczne, buduje zaufanie użytkowników i pomaga unikać sankcji, wspierając administratorów w dostosowywaniu serwisów do wymogów prawnych.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.


You'll only receive email when they publish something new.

More from blog.ksbiuro.pl
All posts