Lepsza Ochrona Danych Osobowych w Aptekach – Nowe Porozumienie między UODO a GIF

image

W dniu 7 grudnia 2023r. Urząd Ochrony Danych Osobowych podpisał porozumienie.

W odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w sektorze farmaceutycznym, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny zawarli ważne porozumienie. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie ochrony danych osobowych pacjentów i pracowników aptek ogólnodostępnych, szczególnie w obliczu niedawnych doniesień medialnych o nieautoryzowanym podsłuchiwaniu w jednej z aptek.

Porozumienie to ma na celu nie tylko reagowanie na naruszenia prawne, ale także zwiększenie świadomości wśród przedsiębiorców farmaceutycznych na temat znaczenia ochrony danych. Realizacja tego celu obejmuje wspólne działania edukacyjne UODO i GIF, takie jak konferencje, seminaria i szkolenia, które mają na celu poszerzenie wiedzy o prawidłowym przetwarzaniu i zabezpieczaniu danych osobowych w aptekach.

Wprowadzenie tego porozumienia jest kluczowym krokiem w kierunku zapewnienia, że dane osobowe pacjentów są chronione z należytą starannością, a apteki działają zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Jako opiekun informatyczny aptek, pragnę podkreślić, że to porozumienie jest kamieniem milowym w naszych wysiłkach mających na celu ochronę prywatności pacjentów i pracowników. Zrozumienie i stosowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek, zwłaszcza w branży, gdzie codziennie przetwarzane są dane dotyczące zdrowia i życia.

Dzięki temu porozumieniu wzmacniamy nasz zobowiązanie do nieustannego doskonalenia systemów zabezpieczeń i zapewnienia, że każda apteka staje się bezpieczną przystanią dla informacji pacjentów, a także miejsce, gdzie pracownicy mogą czuć się pewnie, wiedząc, że ich dane są chronione z najwyższą starannością.

Żródło - https://uodo.gov.pl/pl/138/2926


You'll only receive email when they publish something new.

More from blog.ksbiuro.pl
All posts