Kara dla platformy sprzedażowej Vinted

2 lipca 2024 r. litewski organ ochrony danych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 2,3 mln euro na spółkę Vinted UAB, operatora platformy sprzedażowej oraz powiązanej z nią aplikacji umożliwiającej użytkownikom sprzedaż i zakup używanych ubrań.

Postępowanie w sprawie Vinted zostało zainicjowane przez Państwowy Inspektorat Ochrony Danych (litewski organ nadzorczy) na skutek skarg przekazanych mu przez UODO w 2021 i 2022 r. Użytkownicy platformy sprzedażowej w skargach zarzucali, że spółka nie realizuje ich żądań związanych z prawem do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) oraz prawem dostępu do danych (art. 15 RODO).

Polscy użytkownicy serwisu wskazywali, że chociaż rejestracja w serwisie jest prosta, to już wypłacenie środków zgromadzonych za sprzedane tam rzeczy jest skomplikowane i wymaga podania wielu danych osobowych. Firma wymaga m. in. przesłania skanu dowodu osobistego. Jeżeli użytkownik nie przekazał tych danych, to środki zgromadzone przez niego ze sprzedaży ubrań były blokowane i ich wypłata była niemożliwa.

[..]

Biorąc pod uwagę, że sprawa dotyczyła również obywateli innych państw członkowskich, w wydanie decyzji były również zaangażowane organy ochrony danych z Polski, Francji, Holandii i Hiszpanii.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/3216


You'll only receive email when they publish something new.

More from blog.ksbiuro.pl
All posts