EROD - dyrektywa o prywatności i łączności w krajach UE.

w dniu 14 listopada odbyło 78 posiedzenie plenarne na którym ustalono:

wytyczne EDPB dotyczące technicznego zakresu art. 5(3) dyrektywy ePrivacy koncentrują się na kluczowych aspektach i wyzwaniach związanych z prywatnością i ochroną danych w kontekście technologii cyfrowych. W szczególności dokument ten analizuje, jak dyrektywa ePrivacy ma zastosowanie do różnorodnych technik i narzędzi cyfrowych, które są coraz powszechniej stosowane w przestrzeni cyfrowej.

  1. Kluczowe Definicje i Pojęcia: Wytyczne szczegółowo omawiają fundamentalne pojęcia i terminologię używaną w dyrektywie ePrivacy, takie jak 'informacja', 'urządzenie końcowe', 'uzyskiwanie dostępu' i 'przechowywanie informacji'. Dokument wyjaśnia te pojęcia w kontekście technologicznym, co jest kluczowe dla właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawnych.

  2. Analiza Technologiczna: Dokument zawiera szczegółową analizę różnych technologii i metod, które mogą być objęte dyrektywą ePrivacy, takich jak śledzenie za pomocą cookie, fingerprinting urządzeń, przetwarzanie lokalne i śledzenie oparte na adresie IP. Każdy z tych przypadków jest rozpatrywany pod kątem zgodności z dyrektywą.

  3. Przypadki Użycia i Przykłady: Wytyczne prezentują serię konkretnych przypadków użycia, które ilustrują, jak zasady dyrektywy ePrivacy mogą być stosowane w praktyce. Jest to szczególnie pomocne dla organizacji i przedsiębiorstw, które chcą zrozumieć, jak w praktyce należy stosować te zasady do nowoczesnych technologii.

  4. Wskazówki dla Praktyków: Dokument oferuje praktyczne wskazówki dla firm i organizacji dotyczące tego, jak mogą one zapewnić zgodność z dyrektywą ePrivacy, szczególnie w odniesieniu do nowych i rozwijających się technologii.

Żródło - https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2023/guidelines-22023-technical-scope-art-53-eprivacy_pl

Źródło - https://uodo.gov.pl/pl/138/2914


You'll only receive email when they publish something new.

More from blog.ksbiuro.pl
All posts